Fomulár pre uplatnenie reklamácie

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

Mega Traffic, s.r.o.
Dúbravka 256/14
972 05 Sebedražie
IČO: 48022519

E-mail: shop@svetbohatych.com

(V prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe, stiahnite si nasledovný formulár, vyplňte ho, vytlačte, podpíšte a naskenovaný odošlite na e-mailovú adresu: shop@svetbohatych.com, prípadne ho vložte do zásielky s vráteným tovarom).

Stiahnuť formulár